Produkty typu Wet Cast otrzymujemy metodą zalewania form płynną mieszanką betonową. W procesie technologicznym stosujemy kruszywa, żwiry i piaski mineralne, najwyższej klasy cementy 42,5R i 52,5N, superplastyfikatory, środki hydrofobowe, napowietrzacze, odpieniacze a także zbrojenie rozproszone w postaci włókien cyrkonowych.

Produkty charakteryzują się dużą stabilnością wymiarową, przy długościach do 1000 mm odchyłka wymiarowa w każdej z płaszczyzn zamyka się wartością + – 3mm. W przedziale 1000-1500 mm odchyłka w każdej z płaszczyzn wynosi + – 5 mm.

Nie dotyczy to produktów imitujących ” stare drewno ” gdzie wzorcami są stare, naturalne elementy drewniane, które w procesie selekcji były wybrane jako reprezentatywne dla całej partii i charakteryzują się zmiennością wymiarową, różnorodną fakturą drewna nie odbiegającą od natury wyeksponowanej przez warunki atmosferyczne i czas.

Na pow. betonów mogą się pojawić odcienie, przebarwienia, wykwity wapienne. Jest to naturalny proces dojrzewania betonu i zastosowania naturalnych składników mieszanki betonowej. Z czasem zanikają i nie stanowią podstaw do reklamacji.

Zamierzone różnice w wymiarach i kolorach wynikają z ręcznego charakteru produkcji co nadaje docelowej powierzchni naturalnego wyglądu. Zalecany jest jednorazowy zakup jednej partii w celu uniknięcia znacznych różnic w odcieniach.

Wszystkie produkty mają b. wysokie parametry wytrzymałościowe deklarowane klasą betonu C55 w praktyce są to parametry zdecydowanie wyższe i zawierają się w klasie betonów BWW.

Nasiąkliwość produktów deklarujemy poniżej 5%, w praktyce jest to 2-3 %. Wszystkie  produkty są mrozoodporne i w wysokim stopniu odporne na ścieranie.

Większość naszych produktów  posiada złożoną fakturę licową w związku z tym zdecydowanie zalecamy impregnację, ten proces możemy zagwarantować również na etapie produkcyjnym. Jest to dodatkowe uszczelnienie, podniesienie estetyki produktów oraz ułatwia pielęgnację w procesie użytkowania .

Elementy pow. poziomych przeznaczone są wyłącznie do ruchu pieszego, praktyka wykazuje że mogą być użytkowane przy niezbyt intensywnym, lekkim ruchu kołowym ( samochody osobowe na prywatnych posesjach  itp.)

Produkty zakupione w naszej firmie  należy sprawdzić pod względem uszczerbków zewnętrznych zaraz po zakupie (przed rozpoczęciem montażu elementów w docelowym miejscu). Po wbudowaniu elementów reklamacja jest niemożliwa. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż.

Firma nie uwzględnia reklamacji dotyczących różnic kolorystycznych produktów dokupionych w późniejszym terminie. Reklamacja nie obejmuje produktów nieprawidłowo eksploatowanych, nieprawidłowo wykonanego podłoża, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją montażu.

Produkowane elementy betonowe są zgodne z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami: PN-EN 13198.